Aktualności i artykuły

Aktualności

Dlaczego warto wykonać projekt instalacji elektrycznej?

           Szczegółowy projekt instalacji elektrycznej w budowanym domu może stać się bardzo użyteczny i pomocny na różnych etapach użytkowania budynku.

Do niedawna projekt instalacji elektrycznej, podobnie jak wodociągowej, kanalizacyjnej i cieplnej, należało dołączyć do projektu budowlanego, w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Bez kompletu dokumentów nie można było rozpocząć wznoszenia domu. Dziś, zgodnie z nowelizacją prawa budowlanego, od lipca 2015 roku nie ma konieczności składania w urzędzie projektu instalacji, aby ubiegać się o pozwolenie na budowę, które już nie jest wymagane. Odpowiedzialność za to, że zbudowany w przyszłości budynek będzie zapewniał zachowanie bezpieczeństwa, życia, zdrowia, mienia, mając na względzie również ochronę środowiska i poszanowanie energii, spada w rzeczywistości na projektanta domu. Inwestor jedynie zgłasza taki projekt. Jednak wykonanie precyzyjnego projektu instalacji, w tym szczególnie elektrycznej, powinno być w naszym interesie. Dlaczego?

Czym jest projekt instalacji elektrycznej?

             Projekt instalacji elektrycznej domu zawiera schematy i plany jej przebiegu. Ale ponadto opisuje parametry i rozwiązania sieciowe oraz dobór odpowiednich dla danego budynku materiałów. Istotna jest tu nawet ich jakość. Projekt bierze pod uwagę dostępną sieć elektryczną na danym terenie, wymagane napięcie i dopasowanie całości tak, aby nie wystąpiły przeciążania oraz zwarcia. Na planie domu mamy dzięki temu rozrysowane miejsca rozmieszczenia gniazd wtyczkowych, puszek, punktów świetlnych, tras układania przewodów oraz usytuowania skrzynki bezpiecznikowej. Istotne są też zabezpieczenia gwarantujące uziemienie.

Jeśli nie jesteśmy pewni, w jaki sposób chcemy rozplanować wnętrze domu, przed budową można pokusić się jedynie o ogólny zarys projektowy, natomiast w trakcie budowy uzupełniać o bardziej szczegółowe schematy i dodatkowe, niezbędne dla aranżacji rozwiązania. Warto również do projektu instalacji wewnątrz domu dodać schemat doprowadzenia prądu na terenie posesji. Szybko bowiem okaże się, że instalacja wokół domu jest nam niezbędna. Niektóre fragmenty otoczenia domu dobrze jest podświetlić z powodów estetycznych, a wiele miejsc, np. wjazd na posesję, wymaga tego ze względu na nasze bezpieczeństwo i komfort. Instalacja elektryczne jest przydatna również w innych sytuacjach – np. do sterowania pracą skrzydeł bramy czy instalacji antyoblodzeniowej.

Jak wykonać projekt instalacji elektrycznej

             Projekt instalacji elektrycznej powinien wykonać uprawniony elektryk lub firma zajmująca się kompleksowym świadczeniem usług elektrycznych. Potrzebne są kwalifikacje do 1 kV, czyli świadectwo uprawnień w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o o napięciu do 1 kV. Przed zleceniem wykonania projektu należy mieć zarys koncepcji rozkładu wnętrz i aranżacji. Najłatwiej będzie uzyskać szkic od architekta, któremu zlecamy wykonanie projektu wnętrz. Podczas tworzenia wizji rozplanowania funkcji pomieszczeń i ulokowania poszczególnych mebli, będzie wiedział, gdzie niezbędny będzie odstęp do instalacji elektrycznej. Na bazie jego szkicu elektrycy wykonają swój projekt, co zapewni idealne dopasowanie go do potrzeb.

Dobrze zaplanowana instalacja elektryczne

             Projekt instalacji elektrycznej oprócz odpowiedniej ilości gniazd powinien określać dogodną wysokość oraz optymalną odległość od urządzeń elektrycznych, z których zamierzamy korzystać (teraz i w przyszłości) – w ten sposób unikniemy mało estetycznych przedłużaczy. Pod uwagę należy wziąć wszystkie pomieszczenia, a pamiętajmy, że urządzeń elektrycznych prawdopodobnie będziemy mieli coraz więcej. Z tego powodu warto zaplanować większą liczbę gniazd, niż mieć problem z podłączeniem urządzenia. Lepiej, by projekt instalacji elektrycznej zawierał minimum jedno lub dwa gniazdka więcej niż wskazują na to obliczenia. Gniazda montuje się najczęściej na wysokości 10-40 cm nad podłogą, a nad blatami kuchennymi czy biurkami powinny znajdować się w ich zasięgu – bez problemu podłączymy lampkę lub małe urządzenie AGD. W projekcie instalacji elektrycznej powinny być uwzględnione wszystkie punkty oświetleniowe, np. lampy sufitowe czy kinkiety, a także lampy stojące, biurkowe czy nocne (będziemy mogli skorygować liczbę gniazd elektrycznych).

Prawidłowo wykonany projekt powinien zawierać również informacje o liczbie i przebiegu obwodów elektrycznych. Jeśli planujemy montować sprzęt o dużym poborze mocy, taki jak piekarnik czy bojler, powinniśmy zainstalować osobny obwód na każde takie urządzenie.

Zalety projektu instalacji elektrycznej

              Posiadając zawczasu dokładny projekt instalacji elektrycznej, budowa domu będzie przebiegać sprawniej. Elektrycy będą wiedzieli jak poprowadzić przewody i wszystkie niezbędne elementy sieciowe. Dobry i przemyślany projekt zapobiegnie późniejszym problemom związanym z brakiem uziomu, zbyt małą liczbą niezbędnych źródeł światła i gniazd elektrycznych, złym określeniem zapotrzebowania na moc, niedopasowanym do zainstalowanych urządzeń i sposobu ich użytkowania, zbyt małą liczbą obwodów i nierównomiernym obciążeniem faz. Ponadto zagwarantuje, że wyłączniki różnicowo-prądowe nie będą zabezpieczały zbyt wielu obwodów. Przewidzi wygodny dostęp do rozdzielnicy, co jest niezbędne w przypadku awarii i to, aby sama rozdzielnica była wystarczająco duża. Zapobiegnie rażącemu błędowi wykonawczemu, czyli zabezpieczy, by instalację elektryczną poprowadzono nad wodociągową i kanalizacyjną. Odwrotny układ grozi poważną awarią podczas zalania. Ponadto szczegółowy projekt przebiegu przewodów w ścianach będzie bardzo przydatny w trakcie przyszłych remontów. Nie będzie potrzeby korzystania z detektorów i wykrywaczy.

Zdarza się, że w sytuacji korzystania z kredytu hipotecznego, banki oczekują przedkładania dokumentacji z kolejnych etapów budowy, w tym instalacji, co jest warunkiem wypłacania kolejnych transz. To również przemawia za potrzebą wykonania dokładnego projektu instalacji elektrycznej.

biuro projektowe gorzów

BIURO PROJEKTOWE

 

sbobet joker123 judi slot online slot online