Aktualności i artykuły

Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PRACOWNIKÓW NASZYM PRIORYTETEM

Naszą intencją jest eliminowanie zagrożeń, bo w ten sposób zwiększamy bezpieczeństwo w miejscu pracy. Kładziemy olbrzymi nacisk na przepisy BHP, PPOŻ i wszystkie nasze projekty realizujemy opierając się oraz stosując się do nich. Jeżeli w danych obiekcie znajduje się pomieszczenie o zwiększonym zagrożeniu wybuchem tzw. strefa EX to naszym zadaniem jest przygotowanie takiego rozwiązania, aby spełniało wszystkie kryteria dla zdrowia oraz bezpieczeństwa pracowników.

sbobet joker123 judi slot online slot online