Aktualności i artykuły

Aktualności

Usługi elektryczne, instalacje elektryczne.

Instalacje użytkowe w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Usługi elektryczne w strefie EX.

Bezpieczna praca urządzeń, systemów ochronnych i instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym zależy od ich właściwego doboru do odpowiedniej strefy zagrożonej wybuchem.

Najważniejszą kwestią jest odpowiedni dobór urządzeń przeciwwybuchowych.

Bezpieczna praca urządzeń, systemów ochronnych i instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym zależy od ich właściwego doboru do odpowiedniej strefy zagrożonej wybuchem. Dobór urządzeń do strefy Ex wykonujemy, identyfikując odpowiednio:
• grupę urządzeń (I, II);
• kategorię urządzeń (1, 2, 3, M1, M2);
• atmosferę wybuchową (G, D);
• rodzaj budowy przeciwwybuchowej (np. d, e, i, m, n);
• grupę lub podgrupę wybuchowości urządzeń w zależności od właściwości gazów i par tworzących atmosferę wybuchową (I, II, IIA, IIB, IIC);
• klasę temperaturową (T1, T2, T3, T4, T5, T6).
Przy doborze pod uwagę należy również brać warunki środowiskowe, które mogą wpływać niekorzystnie na skuteczność ochrony przeciwwybuchowej, np. korozję, temperaturę otoczenia, promieniowanie ultrafioletowe, wnikanie wody, osiadanie pyłu lub piasku, oddziaływania mechaniczne i chemiczne.

sbobet joker123 judi slot online slot online